Levande och vackra landskap. Landskapsplanering  med tanke på användaren -Suniplan

Trädgårds- och landskapsplanering

Suniplan Systems Oy erbjuder trädgårds- och landskapsplanering samt olika typer av grönområdesrådgivning. Planeringsuppdragen kan vara allt från planering av parker och andra offentliga miljöer såsom gravgårdar, skol- och dagisgårdar till planering av den gröna omgivningen vid företag och olika typer av flerfamiljshus samt trädgårdsplanering av egnahemshus- och radhustomter.

Grundrenoveringsplanering av gårdsplaner vid husbolag samt planering av terapiträdgårdar och gravgårdar är några av Suniplans specialområden.

Fräscha och mångsidiga ideer och lösningar för alla typer av grönområden

Vårt mål är att hjälpa kunden skapa en vacker, funktionsriktig och lättskött drömträdgård eller grönområde där alla trivs. Uppdraget kan gälla hela tomten eller ett mindre område. Bekanta dig med våra tjänster.

Trädgårds- och landskapsplanering med känsla och lång erferenhet

Suniplan Systems Oy har lång erfarenhet i branschen.De flesta planeringsuppdrag är belägna i huvudstadsregionen och övriga Nyland men vi utför även planerings- och konsultuppdrag på andra orter.

I samarbete med våra samarbetspartners kan vi även erbjuda:

Inventeringar till grund för planläggningsarbetet
Trädinventering

Svar på de vanligaste frågorna

Här hittar du svar på de vanligaste frågorna som privata kunder ställer:
Vad kostar planen?

En trädgårds- eller landskapsplan kan var stor eller liten, svår eller ganska enkel. Ett av Suniplan Systems centrala grundtänkande är att utföra grundliga planer som går att förverkliga och att resultatet är en hållbar och lättskött omgivning. På grund av detta är det viktigt att planeringsjobbet  grundar sig på så exakta uppgifter det är möjligt och att planeraren har god material- och växtkännedom samt ett brett kontaktnät.

Vi erbjuder även konsulteringsbesök och idéskisser som inte är lika exakta som planerna och därmer även förmånligare.

Ett konsulteringsbesök inom 20 km avstånd från Norra Paipis kostar 200 € inkl. mvs 24%. Priset på en ideskiss eller trädgårdsplan beror på utgångsläget och hur svår uppgiften är. Be om offert.

Vad innehåller en trädgårds- eller landskapsplan?

I planteringsarbetet tas alla användare i beaktande, det skall finnas något för alla. I trädgårdsplanen har alla funktioner i trädgården tagits i beaktande såsom t.ex. sittplatser, lekplatser, nyttoträdgård, förråd, parkeringsplatser, flaggstång, soptunnor, torkställning och mattpiskningsplats.

I planen ingår växtval, en växtlista med antal växter och planteringsavstånd. I materilal listan anges även ytmaterial, ev. belysning och andra material.

Detaljritningar av t.ex. stenläggning, murar och trappor kan också ingå i planen.

Hur framskrider planeringsprocessen? 

Planeringsarbetet börjar med att jag kommer till er och att vi tillsammans går igenom era önskemål. Jag fotograferar platsen från alla möjliga vinklar.

Situationsplanen ger mig viktig formation. På den kan jag se storleken och formen på tomten samt husets placering som är grundläggande för planeringsarbetet. Det är en fördel om situationsplanen finns i elektronisk form.

Om situationsplanen inte stämmer eller om det finns mycket träd och annan växtlighet på tomten som skall bevaras behövs en mer grundlig inventering för att planen ska kunna förverkligas. Om det behövs sådant inventeringsarbete ges ett skilt pris för det.

Planeringsarbetet kan börja när jag har fått in alla utgångsuppgifter. Först utarbetar jag en sk. skiss som jag går igenom tillsammans med er.. På det sättet blir planen sådan som ni önskar och trädgården får sin egen särprägel.

När är det rätt tid att påbörja planeringsarbetet?

Detta frågas det ofta om. Om man tänker på årstiderna så är det bäst att påbörja planeringen på hösten. Då hinner jag inventera det område som skall planeras innan vintern och ni har god tid på er att besvara mina frågor och fundera över materialval. Planen kan då bli färdig i god tid innan våren och ni får tid att förbereda arbetet och be om anbud från leverantörer eller anläggare.

Det går såklart att påbörja planeringsarbetet vilken tid som helst under året, men om det finns mycket snö kan det vara svårt att inventera området tillräckligt noga.

Vid nybyggnation är det vanligt att ta kontakt med landskapsplaneraren först då byggnadsarbetet nästan är färdigt. I många fall kan man finna bättre lösningar om man påbörjar planeringen av omgivningen tidigare. Jag kan bl.a. ge råd om träd ska bevaras eller fällas och kanske ge synpunkter på husets höjdplacering i förhållande till omgivningen.

Om planeringsarbetet med trädgården påbörjas redan då huset planeras görs i vanliga fall en översiktsplan där trädgårdens huvudformer och vegatationstyper planerats. Planeringsarbetet slutförs då byggnadsarbetet håller på att slutföras så att eventuella förändringar och nya önskemål kan beaktas.

Ibland krävs en översiktsplan av trädgården redan under byggnadslovsprocessen.

Hur ser planen ut?

Varje plan är unik och utgår ifrån platsen och kundens önskemål. Alla planer är olika, precis som kunderna. I planerna ingår trädgårdens former, placering av olika funktioner, växter, växtantal, planeringsavstånd, ytmaterial och belysning.

Tämä sivusto käyttää evästeitä
Asetukset
evästeet