Din drömträdgård och drömlandskap

Suniplan Systems Oy har planerat olika typer av grönområden sedan 1990. Under årens lopp har vi planerat många olika typer av privata och allmänna gröna landskap. Målet är att planera en trivsam och funktionsriktig grön miljö.

Radhus- och egnahemshusträdgårdar

Radhus- och egnahemsträdgårdar är liksom alla andra grönområden mycket olika. Varje planeringsuppdrag behöver sina egna lösningar för ett lyckat resultat.

Fungerande lösningar för din trädgård

Med fungerande material- och växtval blir trädgården en lättskött och hemtrevlig omgivning som förändras med årstiderna. Våra planeringar utgår alltid från kundens önskemål och omgivningens egenskaper. Vid formgivning av trädgården söker vi nya, intressanta men ändå funktionella lösningar.     

Även den minsta lilla radhusträdgård kan vara en blomstrande oas. Här ryms förutom sittplatsen både prydnads- och nyttoväxter. Utgångspunkten för planeringen är alltid kundens önskemål och smak. Den förnyade trädgården skall även smälta in i den omgivande miljön.

Trivsam boendemiljö

En välplanerad trädgård med trivsam terass eller uterum fungerar som fortsättning på vardagsrummet. Terassens formgivning och materialval planeras utifrån platsens förutsättningar.

En viktig del av ett trivsamt boende är vad man ser från fönstret.

Tjänster för bostadsbolag

Suniplan Systems Oy erbjuder bostadsbolag yrkeskunnig konsulthjälp under hela planerings- och anläggningsprocessen. Det kan gälla en fullständig renoveringsplan av hela tomten eller ett mindre område.

Heltäckande tjänster föt bostadsbolag

Förutom att sköta planeringsarbetet kan vi ta hand om entreprenadförfrågningar med tillhörande dokument samt utarbeta entreprenadavtal. Övervakning och kostnadsuppföljning av grönområdesentreprenader hör också till våra tjänster. Vi kan även utarbeta skötselråd som grund för skötselavtal med företag inom branschen eller talkoarbete.

Gården förnyas:

Vid planering av grönområden vid bostadsbolag är det många olika saker som måste beaktas eftersom gården skall vara praktisk och trivsam för alla boende.   

Då bostadsbolagets grönområden förnyas är det viktigt att ursprungliga, karaktärsgivande element bevaras så att omgivningen och byggnaderna har samma stil. En grundrenovering av den gröna miljön har många positiva effekter:
• vackrare omgivning
• representativ miljö
• lättskött
• praktisk
• trivsel
• bostädernas värde ökar

Trivsamma grönområden för alla åldrar

Vid planering av parker och andra gröna landskap såsom skolgårdar, daghemsgårdar och trådgårdar vid seniorboenden samt gravgårdar är målet och grundtanken den samma som för alla annan planering, att skapa en vacker, funktionsriktig, lättskött och säker grönmiljö.

Representativa gröna landskap

Parker och andra offentliga gröna landskap är viktiga för allas trivsel. Suniplan Systems Oy erbjuder även landskapsplaner för den offentliga sektorn, församlingar och företag.